Sádrové omietky

Vápenno-cementové, sádrové omietky

Strojové omietanie stien je nový a veľmi výhodný spôsob spracovania omietok. V súčasnosti patrí medzi najobľúbenejšie technológie, pretože výsledným produktom sú omietky vhodné na použitie ako v interiéroch, tak v exteriéroch. Okrem toho majú tieto omietky ďalšie výborné vlastnosti:

• kvalita
• odolnosť
• rýchle zhotovenie
• dlhodobá stálosť
• hygiena

Sadrové omietky, ktoré sú určené pre interiéry a predovšetkým miestnosti, kde je potrebné udržiavať zdravé prostredie - vhodné pre alergikov. Hladké a rovné povrchy regulujú vlhkosť v miestnosti a nepriťahujú prach.

Vápenno-cementové omietky sú určené pre interiérové aj exteriérové omietanie. Sú vhodné i do priestorov so zvýšenou vlhkosťou.

Viac informácií vám radi poskytneme telefonicky na č. 033/290 16 95 alebo písomne. Cenovú ponuku vypracujeme podľa rozsahu prác - individuálne. V prípade záujmu je potrebné nás kontaktovať 14 dní vopred.